Künye

Künye

E1 ULUSLARARASI YATIRIM
HOLDİnG LTD. ŞTİ.
Kaiser-Friedrich-Halka 96, 65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (611) 710 97 36
Faks: +49 (611) 710 97 37

E-posta: info@e1-holding.com

Genel Müdür: Muharrem Erdoğdu
Vergi Dairesi: Wiesbaden
KDV Kimlik Numarası: DE 261 922 342

Yetkili temsilci: Sayın Muharrem Erdoğdu
Vergi Dairesi: Wiesbaden

Sorumlu denetim yetkisi: Wiesbaden Şehri
Asayiş Ofisi: Alcide-De-Gasperi-Straße 2, 65197 Wiesbaden
Bölüm 34c GeWo Onay Yetkisi
İzin: Wiesbaden Şehri, Alcide-De-Gasperi-Straße 2, 65197 Wiesbaden

Reddi

1. Web sitesinin içeriği

Yazarın kendisi ve bilgi sağlayıcıları her zaman yüksek kaliteli bilgi sağlamak için her türlü çabayı gösterirler. Bununla birlikte, yazar sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesi için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Verilen bilgilerin kullanımı ndan veya kullanılmamasından veya yanlış ve eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya maddi olmayan hasarla ilgili olan yazara karşı sorumluluk iddiaları, yazarın kasıtlı veya ağır ihmalkar bir kusuru olmaması koşuluyla genel olarak hariç tutulur. Tüm teklifler değiştirilebilir ve bağlayıcı değildir. Yazar, önceden haber vermeksizin sayfaların veya teklifin bazı bölümlerini değiştirme, ekleme veya silme veya yayını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

2. Referanslar ve bağlantılar

Yazarın sorumluluk alanı dışında yer alan üçüncü taraf web sitelerine (köprüler) doğrudan veya dolaylı referanslar verilmesi durumunda, bir yükümlülük yükümlülüğü yalnızca yazarın içeriği hakkında bilgisi olduğu ve yasa dışı içeriklerde kullanımı önlemesinin teknik olarak ve makul olacağı durumlarda yürürlüğe girer. Yazar, bağlantıların ayarlandığının anda bağlanılacak sayfalarda hiçbir yasa dışı içeriğin tanınaver olmadığını açıkça beyan eder. Yazarın, bağlantılı sayfaların mevcut veya gelecekteki tasarımı, içeriği veya yazarlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Sonuç olarak, yazar açıkça bağlantı ayarlandıktan sonra değiştirildi bağlantılı sayfaların tüm içeriği, kendini mesafeler. Yazar, yeni bir sorumluluğu yeniden oluşturabilecek değişiklikler için bağlantılı sayfaların içeriğini sürekli olarak denetlemek zorunda değildir. Ancak, yazar belirli yeni bağlantı içeriğinin sorumlulukları tetikleneeceğine dair ilgili göstergeler bulursa veya alırsa, teknik olarak mümkün ve makul sayılsa, yazar bu teklife yapılan başvuruyu hemen kaldırır. Bu, yazarın kendi web sitesinde ayarlanan tüm bağlantılar ve referansların yanı sıra yazar tarafından ayarlanan konuk kitapları, forumlar ve posta listelerindeki üçüncü taraf girişleri için de geçerlidir. Başvurunun yapıldığı sayfanın sağlayıcısı, yalnızca bu bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasısonucu oluşan zararlardan sorumludur, ancak yalnızca bağlantılar aracılığıyla ilgili yayına atıfta bulunan yazar değildir.

3. Telif Hakkı

Yazar, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, seslerin ve metinlerin telif hakları, kendisi tarafından oluşturulan grafikleri, sesleri ve metinleri kullanmak veya lisanssız grafikler, sesler ve metinler kullanmak için çaba göstererek. İlgili sayfalarda hala işaretlenmemiş bir grafik, ses veya metin varsa, ancak üçüncü taraf telif hakkı yla korunuyorsa, telif hakkı yazar tarafından belirlenemedi. Böyle bir kasıtsız telif hakkı ihlali durumunda, yazar bildirimden sonra ilgili nesneyi yayınından kaldırır veya ilgili telif hakkıyla birlikte duyuracaktır.

4. Bu feragatnamenin yasal geçerliliği

Bu feragatname, bu sayfanın sevk edildiği internet teklifinin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin parçaları veya münferit formülasyonları geçerli yasal duruma artık veya tamamen uymuyorsa, belgenin kalan bölümleri içerik lerinden ve geçerliliklerinden etkilenmez.

5. Gizlilik Bildirimi

Bu web sitesi, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullansın. Google Analytics’i devre dışı kalmak için Google, tools.google.com/dlpage/gaoptout bir tarayıcı eklentisi sağlar. Google Analytics çerezleri kullanır. Bunlar, kullanıcıyla ilgili belirli bilgilerin kullanıcının terminal aygıtında depolayabilen küçük metin dosyalarıdır. Bunlar, Google tarafından sunulan websit teklifimizin kullanımının bir analizini sağlar. Sayfalarımızın kullanımı yla ilgili çerez tarafından toplanan bilgiler (IP adresiniz dahil) genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada saklanır.

Bu web sitesinde Google Analytics’in IP adreslerinin anonim bir şekilde toplanmasını (IP maskeleme olarak adlandırılır) sağlamak için “anonimIp” koduyla genişletildiğini belirtmek isteriz. Adonymization etkinse, Google, Avrupa Birliği Üye Devletleri’ndeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın diğer sözleşme ülkeleri içindeki IP adreslerini kısaltacaktır, böylece kimliğiniz hakkında hiçbir sonuca varılamaz. Yalnızca istisnai durumlarda, ip adresinin tamamı ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kesilir. Google, ABD Güvenli Liman Sözleşmesi’nin gizlilik politikasına uygundur ve ABD Ticaret Bakanlığı’nın Güvenli Liman programına kayıtlıdır ve web sitelerimizin kullanımını değerlendirmek, bize rapor vermek ve bize diğer ilgili hizmetleri sağlamak için toplanan bilgileri kullanır. Daha fazla bilgiiçin www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

6. Google Haritalar

Bu web sitesi, coğrafi bilgileri görselleştirmek için Google Inc.’in Google Haritalar API’sını kullanır. Google Haritalar’ı kullanırken, Google, web sitelerini ziyaret edenler tarafından Haritalar işlevlerinin kullanımıyla ilgili verileri de toplar, işler ve kullanır. Daha fazla bilgi için www.google.com/privacypolicy.html

7. Şirket – Franchise Ortakları

E1 International Investment Holding GmbH’nin E1 franchise lisans ortakları, sorumluluklarından kendileri sorumlu olan bağımsız ortak/bireysel şirketlerdir. E1 franchise lisans ortakları franchisor E1 International Investment Holding GmbH’nin yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

8. Patent & Marka

“E1” A’ya göre birdir. 30 2015 218 128.2 / 36 maddelik 16, 36 ve 41 inci sınıfların kayıtlı kelime/figüratif işareti olan 30 2015 218 dosya numarası altında DPMA’da Marka G, 34 GemV uyarınca.

9. Veri
Koruma Görevlisi Sorumlu
İletişim Veri Koruma
Görevlisi: Bayan Fazilet Erdoğdu İletişim Veri Koruma
Görevlisi: fazilet.erdogdu@e1-holding.com

Hessian Veri Koruma Süpervizörü
Posta Kutusu 3163
65021 Wiesbaden

HDSB’ye e-posta gönder

Telefon: +49 611 1408 – 0
Faks: +49 611 1408 – 611

Scroll to Top