Gizlilik ilkesi

Şirketimize olan ilginizden çok memnunuz. Veri koruma, E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin yönetimi için özel önem taşımaktadır. E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin internet sayfalarının kullanımı kişisel veri belirtilmeden mümkündür. Ancak, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür işlemler için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri konusunun onayını alabiliriz.

Bir veri konusunun adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu veri koruma beyannamesi ile şirketimiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek tir. Buna ek olarak, veri konuları bu veri koruma beyanı ile hakları hakkında bilgilendirilir.

Kontrolör olarak E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH, bu web sitesi üzerinden işlenen kişisel verilerin en eksiksiz korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Ancak, Internet tabanlı veri aktarımları genellikle güvenlik açıklarına sahip olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, herhangi bir veri konusu, örneğin telefonla, alternatif yollarla bize kişisel veri iletmek için ücretsizdir.

1. Tanımlar
E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin veri koruma beyannamesi, Avrupa yasama organıtarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) kabulü için kullanılan şartlara dayanmaktadır. Gizlilik politikamız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ın yanı sıra halk için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Bu Gizlilik Politikası’nda, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki koşulları kullanırız:

a) Kişisel veriler
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili tüm bilgilerdir (bundan sonra “veri konusu” olarak anılacaktır). Tanımlanabilir doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, online tanımlayıcı veya bir veya daha fazla özel özellikleri bu doğal kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin bir ifadesidir gibi bir tanımlayıcı ile ilişkilendirerek tespit edilebilir doğal bir kişidir.

(b) Veri konusu
Veri konusu, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

c) İşleme
İşleme, toplama, toplama, düzenleme, sipariş verme, depolama, uyarlama veya modifikasyon, okuma, sorgulama, kullanma, iletme, yayma veya başka herhangi bir sağlama, karşılaştırma veya bağlantı, kısıtlama, silme veya imha gibi kişisel verilerle bağlantılı veya yardımı olmadan gerçekleştirilen her türlü işlem veya işlem dizisidir.

d) İşlemin kısıtlanması
İşlemin kısıtlanması, gelecekteki işlemlerini kısıtlamak amacıyla depolanan kişisel verilerin işaretlenmesidir.

e) Profil oluşturma
Profil oluşturma, bu tür kişisel verilerin kullanımından oluşan herhangi bir kişisel veri biçimidir, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel tercihler, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, nerede veya yer değiştirme ile ilgili yönlerini analiz etmek veya tahmin etmek için, bir gerçek kişi ile ilgili belirli kişisel yönlerini değerlendirmek için.

f) Takma ad
Takma ad, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye adanmaması için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin artık ek bilgi kullanılmadan belirli bir veri konusuna atanamaması için işlenmesidir.

g) Denetleyici veya denetleyici
İşleme veya kontrolden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesi amaçları ve araçları konusunda tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, merci veya diğer organdır. Bu tür işlemlerin amaçları ve araçlarının Birlik yasaları veya Üye Devletlerin yasaları tarafından belirlendiği durumlarda, denetçi, Birlik yasalarına veya Üye Devletlerin yasalarına uygun olarak atanması için belirli kriterleri sağlayabilir veya sağlayabilir.

(h) İşlemciler
İşlemci, denetleyici adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, yetkili kurum, kuruluş veya diğer bir kuruluştür.

(i) Alıcılar
Alıcı, üçüncü bir taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer bir kuruluştür. Ancak, belirli bir soruşturma misyonu kapsamında Birlik veya Üye Devlet yasalarına göre kişisel veri alabilecek yetkililer alıcı olarak kabul edilmez.

j) Üçüncü şahıslar
Üçüncü bir taraf, veri konusu, denetleyici, işlemci ve kişisel verileri denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında işlemeye yetkili kişiler dışında gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş veya başka bir organdır.

k) Rıza
İzin, veri öznesi tarafından, veri öznesinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini gösterdiği bir beyan veya diğer kesin olumlu bir eylem şeklinde bilinçli ve açık bir şekilde yapılan herhangi bir niyet beyanıdır.

2. Denetçinin adı ve adresi
Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletleri’nde yürürlükte olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliği ne ilişkin diğer hükümlerden sorumlu kişi:

E1 ULUSLARARASI YATIRIM HOLDİnG LTD. ŞTİ.
Kaiser-Friedrich-Halka 96
65185 Wiesbaden
Almanya

Genel Müdür: Muharrem Erdoğdu
Vergi Dairesi: Wiesbaden
KDV Kimlik Numarası: DE 261 922 342

3. Çerezler
E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH web siteleri çerezleri kullanır. Çerezler, internet tarayıcısı aracılığıyla bilgisayar sisteminde depolanan ve depolanan metin dosyalarıdır.

Birçok web sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Birçok tanımlama bilgisi sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısIdır. Bu, web sitelerinin ve sunucuların çerezin depolandığı belirli Internet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların veri konusunun bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir Internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliğiyle tanınabilir ve tanımlanabilir.

E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH, çerezleri kullanarak bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Bir çerez sayesinde, web sitemizde bilgi ve teklifler kullanıcı anlamında optimize edilebilir. Çerezler, yukarıda belirtildiği gibi web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından devralınır. Başka bir örnek, çevrimiçi alışverişteki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin çerez aracılığıyla sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği öğeleri hatırlar.

Veri konusu, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı sayesinde web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, zaten ayarlanmış çerezleri bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu tüm popüler internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu kullanılan internet tarayıcısında çerezlerin ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılabilir olmayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması
E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH web sitesi, bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından web sitesinin her çağrı ile genel veri ve bilgi bir dizi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında depolanır. Kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri (1) kaydedilebilir, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (sözde yönlendirenler), (4) web sitemizdeki bir erişim sistemi üzerinden erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir Internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve diğer veriler (8) diğer veriler , bilgi teknolojisi sistemlerimize yapılan saldırıları önlemek için tasarlanmıştır.

E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH, bu genel veri ve bilgileri kullanırken veri konusu hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) doğru web sitemizin içeriğini sunmak için, (2) web sitemizin içeriğini optimize etmek ve bunun için reklam, (3) bilgi teknolojisi sistemleri ve web sitemizin teknoloji uzun vadeli işleyişini sağlamak için gerekli olan ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk için gerekli bilgileri kolluk sağlamak için. Bu nedenle, anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla, bir yandan e1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH tarafından, şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla istatistiksel olarak değerlendirilmektedir. Sunucu günlüğü dosyalarının anonim verileri, bir veri öznesi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitesi üzerinden iletişim imkanı
E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin web sitesi, şirketimizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmasını sağlayan ve elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel adresi de içeren yasal düzenlemelere dayalı bilgiler içermektedir. Bir veri öznesi kontrolöre e-posta veya iletişim formu aracılığıyla başvurursa, veri öznesi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak depolanır. Denetleyiciye tabi bir veri tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri konusunun işlenmesi veya iletişim kurulanması amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz.

6. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi
Denetleyici, yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya avrupa yasa koyucu veya denetleyicinin tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerde başka bir yasa koyucu tarafından sağlanmışsa, veri öznesinin kişisel verilerini işleyip saklar.

Depolama amacından feragat edilirse veya Avrupa yasa koyucu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir depolama süresi nin süresi dolursa, kişisel veriler rutin olarak ve yasal hükümlere uygun olarak engellenir veya silinir.

7. Veri konusunun hakları
a) Onay hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasama organı tarafından, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmeyeceğini kontrolörün belgelemesini talep etme hakkına sahiptir. Bir veri konusu bu onay hakkını elde etmek isterse, herhangi bir zamanda veri koruma memurumuza veya denetleyicinin başka bir çalışanına başvurabilir.

b) Bilgi edinme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, Avrupalı yasa koyucu tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel veriler ve bu bilgilerin bir kopyası hakkında kontrolörden herhangi bir zamanda ücretsiz bilgi alma hakkına sahip olacaktır. Buna ek olarak, Avrupa yasama aşağıdaki bilgiler hakkında veri konusu bilgi verilmiştir:

işleme amaçları
işlenen kişisel veri kategorileri
kişisel verilerin açıklandığı veya hala açıklandığı alıcılar veya kategoriler, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için
mümkün sayılsa bile, kişisel verilerin depolanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirlemeye yönelik kriterler
bunlarla ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya denetleyici tarafından işlenmesini kısıtlama veya bu işleme itiraz etme hakkının varlığı
bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı
kişisel veriler veri öznesinden toplanmazise: verilerin kaynağı na ilişkin tüm mevcut bilgiler
Madde 22(1) ve 4 GDPR uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar verme nin varlığı ve en azından bu gibi durumlarda, söz konusu mantık ve veri konusu üzerinde bu tür işlemlerin kapsamı ve amaçlanan etkisi hakkında anlamlı bilgiler
Buna ek olarak, veri konusu kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına erişim hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu da transfer ile ilgili olarak uygun garantiler hakkında bilgi edinme hakkına sahip olacaktır.

Bir veri konusu bu erişim hakkını elde etmek isterse, herhangi bir zamanda veri koruma memurumuza veya denetleyicinin başka bir çalışanına başvurabilir.

c) Düzeltme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, Avrupa yasama organı tarafından kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Buna ek olarak, veri konusu, işleme nin amaçları dikkate alınarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Bir veri öznesi bu düzeltme hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma memurumuza veya denetleyicinin başka bir çalışanına başvurabilir.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin doğru olması ve işleme gerekli olmaması koşuluyla, denetçinin kendisiyle ilgili kişisel verileri gecikmeksizin silmesini talep etme hakkına sahiptir:

Kişisel veriler, artık gerekli olmayan başka bir şekilde toplanmış veya işlenmiştir.
Veri konusu, 6(6) maddesi uyarınca işleme nin 1 Letter a GDPR veya Madde 9(1) 2 puan bir GDPR ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
Madde 21(21) uyarınca 1 GDPR işleme itiraz ve işleme için hiçbir meşru öncelik nedenleri vardır, ya da veri konusu Madde 21 (4) uyarınca gönderir. 2 GDPR işleme itirazı.
Kişisel veriler yasadışı olarak işlendi.
Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasaları veya denetçinin tabi olduğu Üye Devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
Kişisel veriler, Avrupa Veri Koruma Ajansı’nın Madde 8(4) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri yle ilgili olarak toplanmıştır. 1 GDPR.
Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sorumlusu E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, herhangi bir zamanda veri koruma memurumuza veya denetleyicinin başka bir çalışanına başvurabilir. E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin veri koruma görevlisi veya başka bir çalışan silme talebinin derhal yerine verilmesini sağlayacaktır.

Kişisel veriler E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz Art’a uygun olarak sorumludur. 1 GDPR kişisel verileri silmekle yükümlüdür, E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini de hesaba katarak, veri öznesinin veri konusunun söz konusu kişisel verilerle ilgili tüm bağlantıları silmesini talep etmesini talep ettiği diğer veri denetleyicilerini bilgilendirmek için, teknik önlemler de dahil olmak üzere gerekli önlemleri alır ve bu kişisel verilerin kopyalarını veya kopyalarını bu diğer veri denetleyicilerinden silmesini talep eder. , işleme gerekli olmadığı sürece. E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin veri koruma görevlisi veya başka bir çalışan, bireysel durumlarda gerekli önlemleri alacaktır.

e) İşlemi kısıtlama hakkı
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesi halinde denetçinin işleme kısıtlamasını talep etme hakkına sahip olacaktır:

Kişisel verilerin doğruluğu, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasına olanak tanıyan bir süre için veri konusu tarafından tartışmalıdır.
İşlem e-kullanıma aykırıdır, veri konusu kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
Denetleyicinin artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri konusunun yasal iddiaları öne sürmesi, uygulamaya koyması veya savunması gerekir.
Veri öznesi, Sanat. 21 Abs. 1 GDPR ve denetleyicinin meşru nedenlerinin veri konusuna ağır basıp ağır basmadığı henüz belli değildir.
Yukarıdaki koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sorumlusu E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep ederse, herhangi bir zamanda veri koruma memurumuza veya denetleyicinin başka bir çalışanına başvurabilir. E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışan, işlemin kısıtlanması için düzenleme yapacaktır.

f) Veri taşınabilirliği hakkı
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, Avrupa yasama organı tarafından, bir denetleyiciye tabi olan veriler tarafından yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde sağlanan kişisel verileri elde etme hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemin Avrupa Veri Koruma Merkezi’nin 6(4) maddesi uyarınca rızaya dayanması koşuluyla, bu verileri kişisel verilerin verildiği denetleyici tarafından engel olmaksızın başka bir kontrolöre aktarma hakkına sahiptir. 1 Letter a GDPR veya Madde 9(1) 2 Letter a GDPR veya Madde 6(0 uyarınca bir sözleşme). 1 puan (b) ve işleme kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi için gerekli değilse veya denetleyiciye devredilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli değilse, otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Ayrıca, 20 nci madde (20) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanmakta, veri konusu veri aktarma hakkına sahiptir. 1 GDPR, teknik olarak mümkün olduğu ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilememesi koşuluyla, kişisel verilerin doğrudan bir denetleyiciden başka bir kontrolöre aktarılmasını sağlama hakkına sahiptir.

Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, veri konusu herhangi bir zamanda E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH veya başka bir çalışan tarafından atanan veri koruma görevlisine başvurabilir.

g) İtiraz hakkı
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği’nin 6(4) maddesi uyarınca, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı herhangi bir zamanda, kendi durumundan kaynaklanan nedenlerle, Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen hakka sahip olacaktır. 1 harf e veya f GDPR itiraz edilecektir. Bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

E1 ULUSLARARASI YATIRIM HOLDİnG GmbH, veri konusunun menfaatlerine, hak larından ve özgürlüklerinden ağır basan işlemler için zorlayıcı meşru gerekçeler ispat edemazsak, bir itiraz durumunda kişisel verileri işlemez, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet eder.

E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, veri konusu, kişisel verilerin bu tür bir reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda şimdiye kadar bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olarak profilleme için de geçerlidir. Eğer veriler E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GMBH’nin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine konu olursa, E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH artık kişisel verileri bu amaçlar doğrultusunda işleme zedelemeyecektir.

Buna ek olarak, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, veri konusu, E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbHR tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya Yılın 89(3) maddesi uyarınca istatistiksel amaçlarla kullanılan kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Kamu yararına bir görevin ifası için bu tür bir işleme gerek medikçe, 1 GDPR itiraz edilecektir.

İtiraz hakkını kullanmak için veri konusu E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH’nin veri koruma görevlisine veya başka bir çalışanla doğrudan iletişime geçebilir. Veri konusu, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik şartnameler kullanılarak otomatik prosedürler yoluyla bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak itiraz hakkını kullanmakta da serbesttir.

h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere, duruma göre otomatik kararlar
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, (1) kararın veri öznesi ile denetleyici arasındaki bir sözleşmenin sonuçlandırılması veya yerine getirilmesi için gerekli olmaması koşuluyla, kendisine karşı yasal etkisi olan veya başka bir şekilde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmamak için Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen hakka sahip olacaktır. veya (2) denetleyicinin tabi olduğu birlik veya Üye Devlet mevzuatı tarafından izin verilir ve bu mevzuat veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri içerir veya (3) veri konusunun açık rızası ile gerçekleşir.

Karar (1) veri konusu ile denetleyici arasındaki bir sözleşmenin sonuçlandırılması veya ifası için gerekli yse veya (2) veri konusunun açık rızası ile yapılırsa, E1 INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GmbH en azından bir kişinin denetçi tarafından müdahalesini alma hakkı da dahil olmak üzere veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacaktır. , kişinin kendi bakış açısının sunumu ve kararın zorluğu üzerine.

Veri konusu otomatik kararlarla ilgili hakları kullanmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma memurumuza veya denetleyicinin başka bir çalışanına başvurabilir.

i) Veri koruma izninden cayma hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yasama organı tarafından kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda izin verme hakkına sahiptir.

Veri konusu rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma memurumuza veya denetleyicinin başka bir çalışanına başvurabilir.

8. Uygulamalar için ve başvuru sürecinde veri koruması
Denetleyici, başvuru sahiplerinin kişisel verilerini başvuru sürecinin işlenmesi amacıyla toplar ve işler. İşleme elektronik olarak da yapılabilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik yollarla, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla denetleyiciye göndermesi durumunda geçerlidir. Denetçi, başvuru sahibiyle iş sözleşmesi yaparsa, aktarılan veriler, iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanır. Denetçi tarafından başvuru sahibi ile iş sözleşmesi yapılmazsa, başvuru belgeleri, denetçinin diğer meşru menfaatlerinin engellenmemiş olması kaydıyla, iptal kararının tebliğinden iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu anlamda diğer meşru çıkarları, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) altında işlemlerde kanıt sağlamak için bir yükümlülük içerir.

9. Facebook Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici bu web sitesinde şirket Facebook bileşenleri entegre vardır. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal ağ, internet tarafından işletilen bir sosyal buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşimde yer alabEtmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya Internet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Facebook, diğer şeylerin yanı sıra sosyal ağ kullanıcılarının arkadaşlık istekleri yoluyla özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve ağ yüklemesine olanak tanır.

Facebook’un faaliyet gösteren şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. Bir veri öznesi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her çağrısıyla, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak Facebook’un ilgili Facebook bileşeninin bir temsilini indirmesi istenir. Tüm Facebook eklentilerine genel bir bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE’ de bulunabilir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Facebook, web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiğine dikkat edin.

Veri konusu aynı anda Facebook’ta oturum açarsa, Facebook web sitemizin her çağrısıyla veri konusu tarafından ve web sitemizin belirli bir alt sayfasının veri konusunun ziyaret ettiği ilgili konaklama süresi boyunca tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri konusunun ilgili Facebook hesabına atanır. Veri konusu web sitemizde “Beğen” düğmesi gibi entegre facebook düğmelerinden birine basarsa veya veri konusu yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri veri konusunun kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Facebook, facebook bileşeni üzerinden veri konusunun web sitemize erişirken Facebook’a giriş yaptığında web sitemizi ziyaret ettiği ne zaman bilgi alır; bu, veri öznesinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin Facebook’a böyle bir şekilde iletilmesi veri konusu tarafından istenmiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/’de yayınlanan veri politikası, Kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Facebook’un veri konusunun gizliliğini korumak için hangi ayarları sunduğunu da açıklar. Buna ek olarak, Facebook’a veri iletimini bastırmayı mümkün kılması mümkün olan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, Facebook’a veri aktarımını bastırmak için tabi olan veriler tarafından kullanılabilir.

10. Google AdSense Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici bu web sitesinde Google AdSense entegre vardır. Google AdSense, üçüncü taraf reklamlarının yerleştirilmesini sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerinde görüntülenen reklamları ilgili üçüncü taraf sitenin içeriğiyle eşleşecek şekilde seçen bir algoritmaya dayanır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygulanan Internet kullanıcısının ilgi ye dayalı hedeflemesine izin verir.

Google AdSense bileşeninin operatörü Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdSense bileşeninin amacı, web sitemizdeki reklamları entegre etmektir. Google-AdSense, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemine bir çerez ayarlar. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Çerezayarlayarak, Alphabet Inc. web sitemizin kullanımının bir analizi. Denetleyici tarafından işletilen ve bir Google AdSense bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her çağrısıyla, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki Internet tarayıcısı, çevrimiçi reklamcılık amacıyla veri sağlamak ve Alphabet Inc.’e komisyon ların faturalanması için ilgili Google AdSense bileşeni tarafından otomatik olarak istenir. iletilmesi gerekir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Alphabet Inc. Alphabet Inc. tarafından sağlanan veri konusunun IP adresi gibi kişisel verilerin bilgisi hizmet, diğer şeylerin yanı sıra, ziyaretçi ve tıklama kökeni anlamak ve daha sonra komisyon beyanları etkinleştirmek için.

Veri konusu, yukarıda gösterildiği gibi, web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı sayesinde herhangi bir zamanda engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan Internet tarayıcısının böyle bir ayarı da Alphabet Inc. engelleyecek veri konusu bilgi teknolojisi sistemi üzerinde bir çerez. Buna ek olarak, bir zaten ayarlanmış çerez internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları üzerinden herhangi bir zamanda silinebilir.

Google AdSense ayrıca izleme pikselleri olarak da adlandırılır. İzleme pikseli, günlük dosya kaydı nı ve çözümlemesini etkinleştirmek için Web sayfalarına katıştırılmış minyatür bir grafiktir ve istatistiksel analizin gerçekleştirilmesini sağlar. Gömülü izleme pikseline göre, Alphabet Inc. bir web sitesinin bir veri konusu tarafından açılıp açılmadığını ve veri konusu tarafından hangi bağlantılara tıklandığını sapta. Piksel sayma, diğer şeylerin yanı sıra, bir web sitesine ziyaretçi akışını değerlendirmek için hizmet vermektedir.

Google AdSense aracılığıyla, IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veri ve bilgiler, ve görüntülenen reklamları toplamak ve faturalandırmak için gerekli, Alphabet Inc gönderilir. Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer edildi. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır ve işlenir. Die Alphabet Inc. teknik prosedür yoluyla toplanan kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılabilir.

Google-AdSense bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

11. Google Analytics’in Kullanımı ve Kullanımına Ilişkin Gizlilik Politikası (Anonymization ile)
Denetleyici, Google Analytics bileşenini (anonymization işlevi ile) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analizi, web sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışlarına ilişkin verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri öznesinin bir web sitesine hangi web sitesine (sözde yönlendirenler) geldiği, web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar kalış süresi boyunca görüntülendiği hakkında veri toplar. Bir web analizi esas olarak bir web sitesi optimize etmek ve Internet reklammaliyet-fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Denetleyici, Google Analytics aracılığıyla web analizi için “_gat._anonymizeIp” sözcüklerini kullanır. Bu ek sayesinde, veri öznesinin Internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kesilir ve web sitelerimize erişim Avrupa Birliği Üye Devleti’nden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın başka bir sözleşme yapan devletten yapıldığında anonim hale getirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemize gelen ziyaretçilerin akışını analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitelerimizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporlar derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemine bir çerez ayarlar. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Çerezayarlayarak, Google web sitemizin kullanımını analiz edebilirsiniz. Bu web sitesinin tek tek sayfalarından birine eriştiğinde, denetleyici tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından çevrimiçi analiz amacıyla Google’a veri aktarımı için otomatik olarak istenir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon beyanlarını etkinleştirmek için Google’a hizmet eden veri konusunun IP adresi gibi kişisel verilerin farkına varır.

Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret edimenize, veri konusu tarafından kullanılan Internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.

Veri konusu, yukarıda gösterildiği gibi, web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı sayesinde herhangi bir zamanda engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısı böyle bir ayar da veri konusu bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirerek Google engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu, google analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanması, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak, hem de Google tarafından bu verilerin işlenmesine itiraz etme ve bu tür verilerin engellenmesi olanağına sahiptir. Bunu yapmak için, veri konusu indirmeniz ve https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantı altında bir tarayıcı eklentisi yüklemeniz gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics’e web sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin Google Analytics’e aktarılamayabileceğini bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak kabul edilir. Veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinirse, biçimlendirilirse veya yeniden yüklenirse, veri öznesinin Google Analytics’i devre dışı katmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi veri öznesi veya gücüyle girilebilen başka bir kişi tarafından kaldırılırsa veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli gizlilik politikasıhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html mevcuttur. Google Analytics bu bağlantı https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ altında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

12. Google Yeniden Pazarlamakullanımı ve Kullanımına Ilişkin Gizlilik Politikası
Denetleyici, bu web sitesinde Google Remarketing hizmetlerini entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, Google AdWords’ün bir şirketin daha önce şirketin web sitesinde bulunan internet kullanıcılarına reklam görüntülemesine olanak tanıyan bir özelliğidir. Bu nedenle, Google Yeniden Pazarlama’nın entegrasyonu, bir şirketin kullanıcıyla ilgili reklamlar oluşturmasına ve dolayısıyla internet kullanıcısına ilgi yle alakalı reklamlar görüntülemesine olanak tanır.

Google Remarketing hizmetlerinin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google Yeniden Pazarlama’nın amacı, ilgi alanıyla alakalı reklamları görüntülemektir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google reklam ağı üzerinden görüntülememize veya Internet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer web sitelerinde görüntülememize olanak tanır.

Google Remarketing, veri konusunun bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez ayarlar. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak, Google, daha sonra Google reklam ağının üyesi olan web sitelerine erişirse, web sitemizin ziyaretçisini tanıyabilir. Google Yeniden Pazarlama hizmetinin entegre edildiği bir web sitesinin her çağrısıyla, veri konusunun internet tarayıcısı otomatik olarak Google ile özdeşleşir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Google, IP adresi veya kullanıcının ilgi alanıyla alakalı reklamları görüntülemek için kullandığı diğer şeylerin yanı sıra kullanıcının göz atma davranışı gibi kişisel verilerin farkına varır.

Çerez, veri konusu tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret edimenize, veri konusu tarafından kullanılan Internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.

Veri konusu, yukarıda gösterildiği gibi, web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı sayesinde herhangi bir zamanda engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısı böyle bir ayar da veri konusu bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirerek Google engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google’ın ilgi tabanlı reklamlarına itiraz etme imkanına sahiptir. Bunu yapmak için, veri konusu bağlantıdan www.google.de/settings/ads aramalı ve kullandığı Her Internet tarayıcısından istenen ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgiyi ve Google’ın geçerli gizlilik politikasını https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ bulabilirsiniz.

13. Google+’nın Kullanımı ve Kullanımına Ilişkin Gizlilik Politikası
Denetleyici, Google+ düğmesini bu web sitesinde bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+ sözde bir sosyal ağdır. Sosyal ağ, internet tarafından işletilen bir sosyal buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşimde yer alabEtmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya Internet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Google+, sosyal ağ kullanıcılarının diğer şeylerin yanı sıra özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ yüklemesine olanak tanır.

Google+’nın işletmecisi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Bu web sitesinin tek tek sayfalarından birine denetleyici tarafından her erişildiğinde ve bir Google+ düğmesine entegre edildiğinde, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google+ düğmesi tarafından otomatik olarak ilgili Google+ düğmesinin bir temsilini Google’dan indirmek üzere istenir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Google, web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiğine dikkat edin. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/’da mevcuttur.

Veri konusu aynı anda Google+’da oturum açarsa, Google web sitemizin her çağrısını veri konusuna göre ve web sitemizde ki veri konusunun belirli bir alt sayfasının ziyaret ettiği ilgili konaklama süresi boyunca tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi tarafından toplanır ve Google tarafından veri konusunun ilgili Google+ hesabına atanır.

Veri konusu web sitemizde entegre edilmiş Google+ düğmelerinden birine basarsa ve böylece google+1 önerisinde bulunursa, Google bu bilgileri veri konusunun kişisel Google+ kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri depolar. Google, veri konusunun Google+1 önerisini saklar ve bu konuda veri konusu tarafından kabul edilen hüküm ve koşullara uygun olarak herkese açık hale getirir. Bu web sitesindeki veri konusu tarafından yapılan bir Google+1 önerisi, daha sonra veri öznesi tarafından kullanılan Google+1 hesabının adı ve bu veri öznesinde saklanan fotoğraf gibi diğer Google hizmetlerinde (Google arama motorunun arama motoru sonuçları, veri konusunun Google hesabı veya web siteleri gibi diğer yerlerde veya reklamlarla bağlantılı olarak) diğer kişisel verilerle birlikte kullanılacaktır. , saklanır ve işlenir. Google ayrıca bu web sitesine yapılan ziyareti Google tarafından saklanan diğer kişisel verilere bağlayabiliyor. Google ayrıca bu kişisel bilgileri, Google’ın çeşitli hizmetlerini geliştirmek veya optimize etmek amacıyla kaydeder.

Google, veri konusu web sitemize erişirken Google+’ya giriş yaptığında veri konusunun web sitemizi ziyaret ettiğine dair Google+ düğmesi aracılığıyla bilgi alır; bu, veri konusunun Google+ düğmesini tıklayıp tıklatmadığına bakılmaksızın gerçekleşecektir.

Veri konusu, kişisel verilerin Google’a iletilmesini istemiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce Google+ hesabından oturum açarak bu tür iletimi engelleyebilir.

Daha fazla bilgiyi ve Google’ın geçerli gizlilik politikasını https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ bulabilirsiniz. Google+1 düğmesine basarak Google’dan daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/+/web/buttons-policy bulabilirsiniz.

14. Google AdWords Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici, Google AdWords’u bu web sitesine entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenlerin hem Google’ın arama motoru sonuçlarında hem de Google’ın reklamcılık ağında reklam görüntülemesine olanak tanıyan bir Internet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin, google’ın arama motoru sonuçlarında bir reklamı görüntüleyen belirli anahtar kelimeleri yalnızca kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında önceden belirlemesine olanak tanır. Google reklam ağında, reklamlar otomatik bir algoritma kullanılarak ve önceden tanımlanmış anahtar kelimelerle uyumlu olarak konuyla alakalı web sitelerinde dağıtılır.

Google AdWords hizmetlerinin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdWords’ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgiyle alakalı reklamlar göstererek web sitemizi tanıtmak ve web sitemizde üçüncü taraf reklamları görüntülemektir.

Bir veri konusu web sitemize bir Google reklamı üzerinden gelirse, google tarafından veri konusunun bilgi teknolojisi sisteminde bir dönüşüm çerezi depolanır. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Dönüştürme çerezinin süresi otuz gün sonra sona erer ve veri konusunu tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi henüz dolmamışsa, dönüşüm çerezi web sitemizde alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfalara erişilip erişilemediğini izlemek için kullanılır. Dönüştürme çerezi, hem bize hem de Google’a, web sitemize bir AdWords reklamı aracılığıyla giren bir veri öznesinin gelir elde edip etmediğini, yani bir mal alımını tamamlayıp iptal etmediğini anlamamızı sağlar.

Dönüşüm çerezi kullanımı yoluyla toplanan veriler ve bilgiler, Web sitemizin ziyaret istatistiklerini derlemek için Google tarafından kullanılır. Buna karşılık, bu ziyaret istatistiklerini AdWords reklamları aracılığıyla bize öğretilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, her AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı geleceğe yönelik optimize etmek için kullanırız. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri Google’dan veri konusunu tanımlayabilecek bilgiler almaz.

Dönüşüm çerezi, veri konusu tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret edimenize, veri konusu tarafından kullanılan Internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.

Veri konusu, yukarıda gösterildiği gibi, web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı sayesinde herhangi bir zamanda engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı da Google’ın veri konusunun bilgi teknolojisi sisteminde bir dönüşüm çerezi ayarlamasını engeller. Ayrıca, Google AdWords tarafından ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google’ın ilgi tabanlı reklamlarına itiraz etme imkanına sahiptir. Bunu yapmak için, veri konusu bağlantıdan www.google.de/settings/ads aramalı ve kullandığı Her Internet tarayıcısından istenen ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgiyi ve Google’ın geçerli gizlilik politikasını https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ bulabilirsiniz.

15. Instagram Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici, Instagram hizmetinin bileşenlerini bu web sitesinde entegre etmiştir. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilebilen ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına ve bu verileri diğer sosyal ağlarda paylaşmasına olanak tanıyan bir hizmettir.

Instagram hizmetlerinin işletme şirketi Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ABD’dir.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her çağrısıyla, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Instagram bileşeni tarafından otomatik olarak Instagram’ın ilgili bileşeninin bir temsilini indirmesi istenir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Instagram, web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgi edinilir.

Veri konusu aynı anda Instagram’da oturum açarsa, Instagram web sitemizin her bir aramasını veri konusuna göre ve web sitemizde ilgili konaklama süresi boyunca tanır ve bu da veri konusunun belirli bir alt sayfasını ziyaret eder. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram üzerinden veri konusunun ilgili Instagram hesabına atanır. Veri konusu web sitemizde entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birini etkinleştirirse, bu düğmeyle birlikte aktarılan veri ve bilgiler, veri konusunun kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından depolanır ve işlenir.

Instagram, veri konusu web sitemize erişirken Instagram’da oturum açtığında veri konusunun web sitemizi ziyaret ettiği ne zaman Instagram bileşeni üzerinden bilgi alır; bu, veri öznesinin Instagram bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin Instagram’a böyle bir şekilde aktarılması veri konusu tarafından istenmiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce Instagram hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

Daha fazla bilgiyi ve Instagram’ın geçerli gizlilik politikasını https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ bulabilirsiniz.

16. LinkedIn Kullanımı ve Kullanımına Ilişkin Gizlilik Politikası
Denetleyici, LinkedIn Corporation’ın bileşenlerini bu web sitesinde entegre etmiştir. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan Internet tabanlı bir sosyal ağdır. 200’den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi LinkedIn kullanıyor. Bu, LinkedIn’i iş bağlantıları için en büyük platform ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri yapar.

LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD’de faaliyet göstermektedir. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki veri koruma konularından sorumludur.

LinkedIn bileşeni ile donatılmış web sitemize her erişimizde, bu bileşen, linkedin bileşeninin ilgili bir temsilini indirmek için veri konusu tarafından kullanılan tarayıcıya neden olur. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgi için https://developer.linkedin.com/plugins bakın. Bu teknik sürecin bir parçası olarak LinkedIn, web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

Veri konusu aynı anda LinkedIn’de oturum açarsa, LinkedIn web sitemizin her bir aramasını veri konusu tarafından ve web sitemizin belirli bir alt sayfasının veri konusunun ziyaret ettiği ilgili konaklama süresi boyunca tanır. Bu bilgiler LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn aracılığıyla veri konusunun ilgili LinkedIn hesabına atanır. Veri konusu web sitemizde entegre edilmiş bir LinkedIn düğmesine basarsa, LinkedIn bu bilgileri veri konusunun kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

LinkedIn, LinkedIn bileşeni aracılığıyla, veri konusu web sitemize erişirken LinkedIn’e giriş yaptığında veri öznesinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgi alır; bu, veri öznesinin LinkedIn bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin LinkedIn’e böyle bir şekilde iletilmesi veri konusu tarafından istenmiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls kapsamında e-posta iletilerinden, SMS mesajlarından ve hedefli reklamlardan aboneliğini iptal edebilmenin yanı sıra reklam ayarlarını yönetme olanağı sağlar. LinkedIn ayrıca Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi çerezleri ayarlayabilen iş ortaklarını da kullanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy altında reddedilebilir. LinkedIn’in geçerli gizlilik politikasına https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy’da mevcuttur. LinkedIn’in çerez politikasına https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy mevcuttur.

17. Pinterest Kullanımı ve Kullanımına Ilişkin Gizlilik Politikası
Denetleyicinin bu web sitesinde Pinterest Inc. bileşenleri bulunmaktadır. Entegre. Pinterest sözde bir sosyal ağdır. Sosyal ağ, internet tarafından işletilen bir sosyal buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşimde yer alabEtmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya Internet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Pinterest, diğer şeylerin yanı sıra sosyal ağ kullanıcılarının resim koleksiyonlarını ve bireysel görüntüleri ve diğer kullanıcılar tarafından paylaşılabilen (pin adı verilen) açıklamaları sanal panolarda yayınlamalarını sağlar.

Pinterest’in faaliyet gösteren şirketi Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ABD’dir.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir Pinterest bileşeninin (Pinterest eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her çağrısıyla, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki Internet tarayıcısı, ilgili Pinterest bileşeni tarafından ilgili Pinterest bileşeninin bir temsilini Pinterest’ten karşıdan yüklemesi için otomatik olarak istenir. Pinterest hakkında daha fazla bilgiyi https://pinterest.com/’da edinilebilir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, Pinterest web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

Veri konusu aynı anda Pinterest’e kaydedilirse, Pinterest web sitemizin her bir aramasını veri konusu tarafından ve web sitemizin belirli bir alt sayfasının veri konusunun ziyaret ettiği ilgili konaklama süresi boyunca tanır. Bu bilgiler Pinterest bileşeni tarafından toplanır ve Pinterest tarafından veri öznesinin ilgili Pinterest hesabına atanır. Veri konusu web sitemizde entegre edilmiş bir Pinterest düğmesine basarsa, Pinterest bu bilgileri veri konusunun kişisel Pinterest kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Pinterest, veri konusu web sitemize erişirken aynı anda Pinterest’e giriş yaptığında veri öznesinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Pinterest bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, veri öznesinin Pinterest bileşenini tıklayıp tıklatmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin Pinterest’e böyle bir şekilde iletilmesi veri konusu tarafından istenmiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce Pinterest hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Pinterest tarafından yayınlanan ve https://about.pinterest.com/privacy-policy’da yayınlanan Gizlilik Politikası, Pinterest’in kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

18. SlideShare Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici, slideshare bileşenlerini bu web sitesinde entegre etmiştir. LinkedIn SlideShare, bir dosya barındırma hizmeti olarak, sunumları ve PDF dosyaları, videolar ve web seminerleri gibi diğer belgeleri değiştirmenizi ve arşivlemenizi sağlar. Dosya barındırma hizmeti, kullanıcıların tüm popüler biçimlerde medya içeriği yüklemelerine olanak tanır ve bu sayede belgeler herkese açık veya özel olarak işaretlenebilir.

SlideShare, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD’de faaliyet göstermektedir. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki veri koruma konularından sorumludur.

LinkedIn SlideShare, orada depolanan medya içeriği (sunular, PDF dosyaları, videolar, fotoğraflar, vb.) için gömme kodları olarak adlandırılır. Gömme kodları, kendi web sitelerinde harici içerik görüntülemek amacıyla web sitelerine gömülü olan program kodlarıdır. Gömme kodları, içeriği kendi sunucunuza yerleştirmeden ve içeriğin ilgili yazarının çoğaltılma hakkını ihlal etmeden ayrı bir web sitesinde yeniden oluşturmayı mümkün kılar. Gömme kodu kullanmanın bir diğer avantajı da, bir web sitesinin ilgili işlecinin kendi depolama alanını kullanmaması ve kendi sunucunun bir yük olarak rahatlatılmış olmasıdır. Gömme kodu farklı bir web sitesinde herhangi bir yere entegre edilebilir, böylece harici bir içerik de kendi metninize eklenebilir. LinkedIn SlideShare’i kullanmanın amacı sunucumuzu rahatlatmak ve üçüncü taraf içeriğini kullanırken telif hakkı ihlallerini önlemektir.

SlideShare bileşeni (gömme kodları) ile donatılmış web sitemize her erişimizde, bu bileşen, kullandıkları tarayıcının SlideShare’den gömülü verileri indirmesine neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak LinkedIn, web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

Veri konusu aynı anda SlideShare’e giriş yaparsa, SlideShare web sitemizin her bir aramasını veri konusu tarafından ve veri konusunun belirli bir alt sayfasının ziyaret ettiği web sitemizde ki ilgili konaklama süresi boyunca tanır. Bu bilgiler SlideShare tarafından toplanır ve LinkedIn aracılığıyla veri konusunun SlideShare hesabına atanır.

LinkedIn, SlideShare bileşeni aracılığıyla, veri konusu web sitemize erişirken SlideShare’e giriş yaptığında veri öznesinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgi alır; bu, veri öznesinin katıştılı ortam verilerine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin LinkedIn’e böyle bir şekilde iletilmesi veri konusu tarafından istenmiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce SlideShare hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

LinkedIn ayrıca Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi çerezleri ayarlayabilen iş ortaklarını da kullanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy altında reddedilebilir. LinkedIn’in geçerli gizlilik politikasına https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy’da mevcuttur.

19. Twitter Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici bu web sitesinde Twitter bileşenleri entegre vardır. Twitter, kullanıcıların sözde tweet’leri, yani 140 karakterle sınırlı kısa mesajlar gönderebildiği ve dağıtabildiği çok dilli bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlar, Twitter’a kayıtlı olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir. Tweetler aynı zamanda ilgili kullanıcının sözde takipçileri için görüntülenir. Takipçileri bir kullanıcının tweets takip diğer Twitter kullanıcılarıdır. Twitter ayrıca geniş bir kitleye hashtag’ ler, bağlantılar veya retweet’ler aracılığıyla yaklaşılmasına olanak tanır.

Twitter, Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD’de faaliyet göstermektedir.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her çağrısıyla, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Twitter bileşeni tarafından twitter’ın ilgili Twitter bileşeninin bir temsilini indirmek üzere otomatik olarak istenir. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgi https://about.twitter.com/de/resources/buttons mevcuttur. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, Twitter web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgi edinilir. Twitter bileşenientegrasyonunun amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yeniden dağıtmalarını, bu web sitesini dijital dünyada duyurmasını sağlamak ve ziyaretçi sayılarımızı artırmaktır.

Veri konusu aynı anda Twitter’da oturum açarsa, Twitter web sitemizin her çağrısıyla veri konusu tarafından ve web sitemizin belirli bir alt sayfasının veri konusunun ziyaret ettiği ilgili konaklama süresi boyunca tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından veri konusunun ilgili Twitter hesabına atanır. Veri konusu web sitemizde entegre twitter düğmelerinden birini etkinleştirirse, onunla iletilen veri ve bilgiler, veri konusunun kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

Twitter, veri konusu web sitemize erişirken Twitter’da oturum açtığında veri konusunun web sitemizi ziyaret ettiğine dair Twitter bileşeni üzerinden bilgi alır; bu, veri öznesinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin Twitter’a böyle bir şekilde iletilmesi veri konusu tarafından istenmiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce Twitter hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

Twitter’ın mevcut gizlilik politikası https://twitter.com/privacy?lang=de mevcuttur.

20. Xing Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici bu web sitesinde Xing bileşenleri entegre vardır. Xing, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan Internet tabanlı bir sosyal ağdır. Bireysel kullanıcılar Xing’de kendi kişisel profillerini oluşturabilirler. Örneğin, şirketler şirket profilleri oluşturabilir veya Xing’de iş ilanları yayınlayabilir.

Xing’in faaliyet gösteren şirketi XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’dır.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir Xing bileşeninin (Xing-Plug-In) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her çağrısıyla, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki Internet tarayıcısı, ilgili Xing bileşeni tarafından Xing’in ilgili Xing bileşeninin bir temsilini indirmek üzere otomatik olarak istenir. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgi için https://dev.xing.com/plugins bakın. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, Xing web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

Veri konusu aynı anda Xing’e giriş yaparsa, Xing web sitemizin her çağrısıyla veri konusu tarafından ve web sitemizin belirli bir alt sayfasının veri konusunun ziyaret ettiği ilgili konaklama süresi boyunca tanır. Bu bilgiler Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından veri öznesinin ilgili Xing hesabına atanır. Veri konusu web sitemizde entegre edilmiş “Paylaş” düğmesi gibi Xing düğmelerinden birine basarsa, Xing bu bilgileri veri öznesinin kişisel Xing kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Xing, xing bileşeni aracılığıyla veri öznesinin web sitemize erişirken aynı anda Xing’e giriş yaptığında web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır; bu, veri öznesinin Xing bileşenini tıklayıp tıklatmadığına bakılmaksızın oluşur. Bu bilgilerin Xing’e böyle bir şekilde aktarılması veri öznesi tarafından istenmiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce Xing hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

Xing tarafından yayınlanan ve https://www.xing.com/privacy’de kullanılabilen veri koruma hükümleri, Xing tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar. Buna ek olarak, Xing XING paylaşım düğmesi için gizlilik bildirimleri https://www.xing.com/app/share?op=data_protection yayımladı.

21. YouTube Kullanımı ve Kullanımı Gizlilik Politikası
Denetleyici, bu web sitesinde YouTube bileşenleri entegre vardır. YouTube, video yayıncılarının ücretsiz olarak video klipler ayarlamasına ve diğer kullanıcıların ücretsiz olarak video klipleri görüntülemesine, incelemesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan bir internet video portalıdır. YouTube, her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle tam film ve TV programlarının yanı sıra internet portalında müzik videoları, fragmanlar veya kullanıcı yapımı videolar mevcuttur.

YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’de faaliyet göstermektedir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’nin bir yan kuruluşudur.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her çağrısıyla, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili YouTube bileşeni tarafından youtube’dan ilgili YouTube bileşeninin bir temsilini indirmek üzere otomatik olarak istenir. YouTube hakkında daha fazla bilgiyi https://www.youtube.com/yt/about/de/ bulabilirsiniz. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, YouTube ve Google, web sitemizin belirli alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

Veri konusu aynı anda YouTube’da oturum açmışsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfayı arayarak veri konusunun web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri konusunun ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, veri konusu web sitemize erişirken YouTube’da oturum açtıklarında veri konusunun web sitemizi ziyaret ettiği ne zaman YouTube bileşeni üzerinden bilgi alır; bu, veri öznesinin bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri konusu bu bilgilerin YouTube ve Google’a böyle bir şekilde iletilmesini istemiyorsa, veri konusu web sitemizi aramadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/’de kullanılabilen veri koruma hükümleri, YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

22. Zoho SalesIQ Kullanımı ve Kullanımına Ilişkin Gizlilik Politikası
Bu web sitesi Zoho SalesIQ, Zoho Corporation Pvt. Ltd (“Zoho”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti kullanır. Zoho SalesIQ bilgisayarınızda çalışan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan Java komut dosyaları kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında komut dosyası tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) ABD’deki bir Zoho sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Zoho bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri ve web sitesi ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetler için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar derlemek amacıyla kullanacaktır. Zoho ayrıca, yasa gereği veya üçüncü tarafların bu verileri Zoho adına işlemesi halinde bu bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Hiçbir koşulda Zoho IP adresinizi diğer Zoho verileriyle ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, Zoho’nun hakkınızda toplanan verileri yukarıda açıklanan şekilde ve amaçlarla işlemesini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için bu bağlantıdan Zoho Corporation’ın Gizlilik Politikası’na bakın: https://www.zoho.com/de/gdpr.html

23. İşlem için yasal dayanak
Madde. bir GDPR, belirli bir işleme amacıyla izin aldığımız işlemleri işlemek için şirketimiziçin yasal temel teşkil eder. Kişisel verilerin işlenmesinin, veri öznesinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğu durumlarda, örneğin, malların tedariki veya başka bir hizmet veya değerlendirmenin sağlanması için gerekli işlem işlemleri söz konusu olduğunda, işlem 6.Madde ye dayanacaktır. b GDPR. Aynı durum, sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan bu tür işleme işlemleri için de geçerlidir, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorular da. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlüye tabi ise, işlem Sanat’a dayalı olacaktır. c GDPR. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri öznesinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Bu durum, örneğin, şirketimizin bir ziyaretçi sayılsa ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgiler bir doktora, hastaneye veya diğer üçüncü şahıslara aktarılmak zorunda kalırsa, bu durum söz konusu olacaktır. Daha sonra işleme Madde 6 I yaktı üzerinde işlenecektir. d GDPR.B.G. Sonuç olarak, işleme işlemleri Madde 6 I yaktı altında yapılabilir. f GDPR. Bu yasal dayanak, veri konusunun menfaatlerinin, temel hak ve özgürlüklerinin geçerli olmaması kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlemenin gerekli olduğu yukarıda belirtilen yasal dayanakların herhangi biri kapsamında olmayan işleme işlemlerine dayanmaktadır. Özellikle Avrupa yasama organı tarafından özellikle bahsedildiği için bu tür işlemleri yapmamıza izin verilir. Bu bağlamda, veri öznesi denetleyicinin müşterisi ise meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşü ne olursa olsun (resital 47 cümle 2 GDPR).

24. Denetleyici veya üçüncü bir tarafça takip edilen işleme meşru çıkarlar
Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 I yaktı dayanmaktadır. f GDPR, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütmekteki meşru çıkarımızdır.

25. Kişisel verilerin depolanacağı süre
Kişisel verilerin saklanması süresince ölçüt, ilgili yasal saklama süresidir. Sürenin bitiminden sonra, sözleşmenin ifası veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmaması koşuluyla, ilgili veriler rutin olarak silinir.

26. Kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşmeye dayalı hükümler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik; kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; hüküm süzmesinin olası sonuçları
Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalar (örneğin vergi düzenlemeleri) gerektirdiğini veya sözleşmeye dayalı düzenlemelerden (örn. sözleşme ortağıhakkındaki bilgiler) kaynaklanabilir. Bazı yönlerden, bir veri tabi daha sonra bizim tarafından işlenmesi gereken kişisel verileri, bize sağlamak için gerekli olabilir. Örneğin, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme yaparsa, veri konusu bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, veri öznesi ile sözleşmenin yapılamaması anlamına gelir. Veri konusuna göre kişisel verileri sağlamadan önce, veri konusu veri koruma görevlimize başvurmalıdır. Veri koruma görevlimiz, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme tarafından gerekli olup olmadığını, sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmaması için ne gibi sonuçlar doğuracağını vaka bazında bilgilendirecektir.

27. Otomatik karar verme nin varlığı
Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmayız.

Bu veri koruma beyannamesi kısmen DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Dış Veri Koruma Görevlisi Berlin olarak görev yapan veri koruma beyanı jeneratör tarafından, hukuk firması WILDE BEUGER SOLMECKE Veri Koruma (GDPR) avukatları ile işbirliği içinde yayınlandı | Avukatlar.

Scroll to Top